• Учебна година 1980 - 1981

 • ДИРЕКТОР:  
  Ал. Комсийски Педагогика
     
  ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР:  
  Т. Дялкова Бълг.език и литература
     
  ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
  В. Вълкова Начален учител
  В. Гогова Начален учител
  В. Демирева Начален учител
  В. Латинова Начален учител
  Г. Ванева Начален учител
  Г. Панайотова Начален учител
  Г. Садулова Начален учител
  Ел. Хаджийска Начален учител
  К. Баракова Начален учител
  М. Ангелова Начален учител
  Н. Шекерова Начален учител
  Сл. Бойдева Начален учител
  Сн. Йорданова Начален учител
  Т. Григорова Начален учител
  Я. Бейчева Начален учител
  В. Танова Бълг.език и литература
  Зл. Николова Бълг.език и литература
  К. Стамова Бълг.език и литература
  М. Мирчева Бълг.език и литература
  М. Щерева Бълг.език и литература
  Н. Ангелова Бълг.език и литература
  В. Димова Руски език
  С. Бейсимова Руски език
  Ст. Ташева Руски език
  Цв. Манолова Руски език
  А. Бакалова Френски език
  В. Караянев Математика
  В. Панайотова Математика
  Т. Станкова Математика
  В. Димитрова Физика
  М. Василева История
  Т. Цветкова История
  Т. Малакова География
  Д. Аладжова Химия
  Д. Дукова Биология
  М. Кочева Биология
  В. Антонова Музика
  Н. Нейчева Музика
  Ат. Петров Трудово обучение
  К. Харитов Трудово обучение
  Р. Орешков Трудово обучение
  Ан. Андреев Физкултура
  Здр. Пеева Физкултура
  П. Петков Физкултура
  Н. Христова Детска учителка
  П. Иванова Детска учителка
  Ст. Митева Детска учителка
  В. Христова Дружинен ръководител
  Г. Ганчева Дружинен ръководител

   

 • Преподаватели