• Учебна година 1989-1990

 • ДИРЕКТОР:  
  А. Ангелов Педагогика
     
  ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРИ:  
  Т. Дялкова Бълг.език и литература
  Ат. Иванов История
  Е. Зарева Химия
     
  ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
  В. Гогова Начален учител
  Г. Ванева Начален учител
  Г. Панайотова Начален учител
  К. Баракова Начален учител
  К. Гинева Начален учител
  К. Радева Начален учител
  М. Русинова Начален учител
  Н. Велкова Начален учител
  Н. Шекерова Начален учител
  П. Арнаудова Начален учител
  П. Бачийска Начален учител
  Сн. Йорданова Начален учител
  Я. Бейчева Начален учител
  Ант. Енева Бълг.език и литература
  В. Маркова Бълг.език и литература
  Г. Евтимова Бълг.език и литература
  Д. Ганчева Бълг.език и литература
  Д. Костова Бълг.език и литература
  Зл. Николова Бълг.език и литература
  Ив. Калайджиева Бълг.език и литература
  К. Петкова Бълг.език и литература
  М. Щерева Бълг.език и литература
  Р. Александрова Бълг.език и литература
  Т. Гонкова Бълг.език и литература
  В. Димова Руски език
  Вен. Димитрова Руски език
  Л. Бояджиева Руски език
  М. Арнаудова Руски език
  Ст. Ташева Руски език
  Цв. Манолова Руски език
  Ел. Шилева Английски език
  Н. Начева Немски език
  Д. Радева Френски език
  Р. Дамянова Френски език
  Ан. Цветанова Математика
  В. Панайотова Математика
  Д. Вълкарева Математика
  К. Ангелова Математика
  К. Терзиева Математика
  М. Гавраилова Математика
  С. Велкова Математика
  Т. Минкова Математика
  В. Димитрова Физика
  П. Делчева Физика
  Д. Каменова История
  Е. Терзиев История
  М. Василева История
  П. Лукова История
  Ст. Димитрова История
  Т. Палахутева История
  Ив. Духова География
  Ив. Нечева География
  М. Радичева География
  М. Берк Химия
  Т. Янкова Химия
  Ж. Иванова Биология
  М. Пеева Биология
  Р. Харитова Биология
  Д. Ангелов Изобр.изкуство
  Ем. Сярова Изобр.изкуство
  П. Желязкова Изобр.изкуство
  Х. Атанасов Изобр.изкуство
  В. Антонова Музика
  К. Арсов Музика
  М. Матева Музика
  Ат. Петров Трудово обучение
  Г. Ганчева Трудово обучение
  Д. Аладжова Трудово обучение
  А. Андреев Физкултура
  М. Милчев Физкултура
  М. Минков Физкултура
  Ст. Стоев НВО
  Т. Иванова Библиотекар
  М. Димитрова Дружинен ръководител
  Ц. Тодорова Дружинен ръководител