• Учебна година 1991-1992

 • ДИРЕКТОР:  
  А. Ангелов Педагогика
     
  ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРИ:  
  Т. Дялкова Бълг.език и литература
  Д. Каменова История
     
  ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
  Г. Ванева Начален учител
  Г. Панайотова Начален учител
  Е. Тенева Начален учител
  Ел. Иванова Начален учител
  К. Баракова Начален учител
  К. Гинева Начален учител
  М. Русинова Начален учител
  Н. Велкова Начален учител
  Н. Шекерова Начален учител
  П. Арнаудова Начален учител
  П. Бачийска Начален учител
  Сн. Йорданова Начален учител
  Я. Бейчева Начален учител
  Ант. Енева Бълг.език и литература
  В. Маркова Бълг.език и литература
  Г. Евтимова Бълг.език и литература
  Д. Ганчева Бълг.език и литература
  Д. Костова Бълг.език и литература
  Зл. Николова Бълг.език и литература
  Ив. Калайджиева Бълг.език и литература
  К. Петкова Бълг.език и литература
  М. Щерева Бълг.език и литература
  Р. Александрова Бълг.език и литература
  Т. Гонкова Бълг.език и литература
  В. Димова Руски език
  Вен. Димитрова Руски език
  Л. Бояджиева Руски език
  Цв. Манолова Руски език
  М. Арнаудова Руски език
  Д. Аврамова Английски език
  К. Иванова Английски език
  Н. Начева Немски език
  Д. Радева Френски език
  Р. Дамянова Френски език
  Ан. Цветанова Математика
  В. Панайотова Математика
  Д. Вълкарева Математика
  К. Ангелова Математика
  К. Пейчев Математика
  К. Терзиева Математика
  М. Гавраилова Математика
  С. Велкова Математика
  Т. Минкова Математика
  В. Димитрова Физика
  П. Делчева Физика
  Ат. Иванов История
  М. Василева История
  П. Лукова История
  Ст. Димитрова История
  Т. Палахутева История
  Ив. Духова География
  Ив. Нечева География
  Ел. Зарева Химия
  Т. Янкова Химия
  М. Берк Химия
  Д. Дукова Биология
  Ж. Иванова Биология
  М. Пеева Биология
  Р. Харитова Биология
  Д. Ангелов Изобр.изкуство
  Ем. Сярова Изобр.изкуство
  П. Желязкова Изобр.изкуство
  Х. Атанасов Изобр.изкуство
  Ив. Стоянова Керамика
  Д. Ванев Дърворезба
  В. Антонова Музика
  К. Арсов Музика
  Н. Малакова Музика
  Сн. Полихронова Музика
  К. Стойкова Класическо пеене
  М. Полихронова Пиано
  Л. Полихронов Пиано
  М. Славова Пиано
  Хр. Делчева Пиано
  Р. Г. де Леон Ударни инструменти
  М. Тодорова Кавал
  Ан. Петров Трудово обучение
  Г. Ганчева Трудово обучение
  Д. Аладжова Трудово обучение
  Д. Гочев Физкултура
  М. Минков Физкултура
  Ст. Стоев Физкултура
  Т. Иванова Библиотекар

 

Преподаватели