• Учебна година 1993-1994

ДИРЕКТОР:  
А. Ангелов Педагогика
   
ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРИ:  
Т. Дялкова Бълг.език и литература
Д. Каменова История
   
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
Г. Ванева Начален учител
Г. Панайотова Начален учител
Е. Тенева Начален учител
К. Баракова Начален учител
К. Гинева Начален учител
М. Русинова Начален учител
Н. Велкова Начален учител
Н. Шекерова Начален учител
П. Арнаудова Начален учител
П. Бачийска Начален учител
Сн. Йорданова Начален учител
Я. Бейчева Начален учител
В. Маркова Бълг.език и литература
Г. Евтимова Бълг.език и литература
Д. Ганчева Бълг.език и литература
Д. Костова Бълг.език и литература
Зл. Николова Бълг.език и литература
Ив. Калайджиева Бълг.език и литература
К. Петкова Бълг.език и литература
М. Щерева Бълг.език и литература
Н. Яръмбойкова Бълг.език и литература
Р. Александрова Бълг.език и литература
Т. Гонкова Бълг.език и литература
В. Димова Руски език
Д. Тонкова Руски език
Л. Бояджиева Руски език
Цв. Манолова Руски език
М. Арнаудова Руски език
Ю. Станкова Английски език
Д. Михайлова Немски език
Н. Начева Немски език
Р. Дамянова Френски език
Ан. Цветанова Математика
В. Панайотова Математика
Д. Вълкарева Математика
К. Ангелова Математика
К. Терзиева Математика
М. Гавраилова Математика
С. Велкова Математика
Т. Минкова Математика
В. Димитрова Физика
П. Делчева Физика
Ат. Иванов История
П. Лукова История
Ст. Димитрова История
Ив. Нечева География
Т. Кирова География
Ел. Зарева Химия
М. Берк Химия
Д. Дукова Биология
Ж. Иванова Биология
М. Пеева Биология
Р. Харитова Биология
Р. Маркова Машинопис
Г. Кочев Изобр.изкуство
Д. Ангелов Изобр.изкуство
Ем. Сярова Изобр.изкуство
Н. Кочева Изобр.изкуство
П. Желязкова Изобр.изкуство
Х. Атанасов Изобр.изкуство
Ив. Стоянова Керамика
Д. Ванев Дърворезба
В. Антонова Музика
К. Арсов Музика
Н. Малакова Музика
Ир. Грозева Акордеон
К. Стойкова Класическо пеене
П. Атанасова Народно пеене
Ал. Лапчева Пиано
М. Полихронова Пиано
М. Славова Пиано
Хр. Делчева Пиано
С. Котев Китара
М. Тодорова Кавал
Д. Аладжова Трудово обучение
Д. Гочев Физкултура
М. Минков Физкултура
Ст. Стоев Физкултура
Т. Иванова Библиотекар