• Учебна година 1996-1997

 • ДИРЕКТОР:  
  Д. Каменова История
     
  ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРИ:  
  Т. Дялкова Бълг.език и литература
  Б. Борисов Бълг.език и литература
     
  ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
  Г. Панайотова Начален учител
  Г. Русева Начален учител
  К. Баракова Начален учител
  К. Гинева Начален учител
  М. Арнаудова Начален учител
  М. Гавраилова Начален учител
  М. Русинова Начален учител
  Н. Велкова Начален учител
  Н. Шекерова Начален учител
  П. Арнаудова Начален учител
  П. Бачийска Начален учител
  Р. Минева Начален учител
  В. Маркова Бълг.език и литература
  Д. Ганчева Бълг.език и литература
  Д. Костова Бълг.език и литература
  Ив. Калайджиева Бълг.език и литература
  К. Петкова Бълг.език и литература
  М. Щерева Бълг.език и литература
  Р. Александрова Бълг.език и литература
  Т. Гонкова Бълг.език и литература
  В. Димова Руски език
  Л. Бояджиева Руски език
  Ир. Мухтарова Английски език
  Ю. Станкова Английски език
  Н. Начева Немски език
  Р. Дамянова Френски език
  Ст. Петрова Френски език
  Ан. Цветанова Математика
  В. Панайотова Математика
  Д. Вълкарева Математика
  К. Ангелова Математика
  К. Терзиева Математика
  М. Гавраилова Математика
  С. Велкова Математика
  Т. Минкова Информатика и ИТ
  В. Димитрова Физика
  П. Делчева Физика
  Ат. Иванов История
  П. Лукова История
  Ст. Димитрова История
  Ив. Нечева География
  Кр. Духова География
  Ант. Тонева Философия
  Ел. Зарева Химия
  Ж. Иванова Химия
  М. Берк Химия
  М. Пеева Биология
  Р. Харитова Биология
  В. Митрушева Икономика
  Д. Караджова Икономика
  К. Георгиева Икономика
  Н. Миткова Икономика
  Сн. Сидерова Икономика
  Т. Манев Икономика
  Г. Кочев Изобр.изкуство
  Д. Ангелов Изобр.изкуство
  Ем. Сярова Изобр.изкуство
  П. Желязкова Изобр.изкуство
  Х. Атанасов Изобр.изкуство
  Ив. Стоянова Керамика
  В. Антонова Музика
  К. Арсов Музика
  Н. Малакова Музика
  Д. Ганев Акордеон
  Ир. Грозева Акордеон
  К. Стойкова Класическо пеене
  П. Атанасова Народно пеене
  М. Матева Пиано
  М. Полихронова Пиано
  М. Славова Пиано
  Р. Духленска Пиано
  Д. Гавраилова Пиано
  В. Терзиев Китара
  Д. Гочев Физкултура
  М. Минков Физкултура
  Ст. Стоев Физкултура
  Т. Иванова Библиотекар