• Учебна година 1997-1998

ДИРЕКТОР:  
Д. Каменова История
   
ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРИ:  
А. Спасов История
Д. Вълкарева Математика
   
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
Г. Русева Начален учител
К. Баракова Начален учител
К. Гинева Начален учител
М. Арнаудова Начален учител
М. Петрова Начален учител
Н. Велкова Начален учител
Н. Шекерова Начален учител
П. Бачийска Начален учител
Сн. Йорданова Начален учител
В. Маркова Бълг.език и литература
Д. Ганчева Бълг.език и литература
К. Петкова Бълг.език и литература
Л. Бояджиева Бълг.език и литература
М. Щерева Бълг.език и литература
Т. Гонкова Бълг.език и литература
Т. Дялкова Бълг.език и литература
М. Попова Английски език
Т. Цветкова Английски език
Ю. Станкова Английски език
Н. Начева Немски език
Р. Дамянова Френски език
Ан. Цветанова Математика
В. Панайотова Математика
К. Ангелова Математика
К. Терзиева Математика
С. Велкова Математика
Т. Минкова Информатика и ИТ
В. Димитрова Физика
П. Делчева Физика
П. Лукова История
Ат. Иванов История
Ст. Димитрова История
Кр. Арабаджийски Философия
Ж. Иванова Химия
М. Берк Химия
М. Пеева Биология
Р. Харитова Биология
Вен. Димитрова Икономика
Д. Ангелов Изобр.изкуство
Ем. Сярова Изобр.изкуство
П. Желязкова Изобр.изкуство
Ив. Стоянова Керамика
В. Антонова Музика
К. Арсов Музика
Н. Малакова Музика
Д. Ганев Акордеон
К. Стойкова Класическо пеене
П. Атанасова Народно пеене
М. Матева Пиано
М. Полихронова Пиано
М. Славова Пиано
Р. Духленска Пиано
В. Терзиев Китара
Н. Краева Китара
М. Минков Физкултура
Ст. Стоев Физкултура
Т. Иванова Библиотекар