• Учебна година 2000-2001

ДИРЕКТОР:  
А. Спасов История
   
ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР:  
Д. Гочев Физкултура
   
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
В. Атанасова Начален учител
Г. Русева Начален учител
К. Баракова Начален учител
К. Гинева Начален учител
М. Арнаудова Начален учител
М. Петрова Начален учител
М. Пантелеева Начален учител
Н. Шекерова Начален учител
П. Бачийска Начален учител
В. Маркова Бълг.език и литература
Д. Ганчева Бълг.език и литература
К. Петкова Бълг.език и литература
М. Щерева Бълг.език и литература
Т. Гонкова Бълг.език и литература
Т. Дялкова Бълг.език и литература
Здр. Шопов Английски език
М. Попова Английски език
Т. Цветкова Английски език
Хр. Михайлова Английски език
Н. Начева Немски език
Р. Дамянова Френски език
В. Панайотова Математика
К. Ангелова Математика
С. Велкова Математика
Т. Минкова Информатика и ИТ
В. Димитрова Физика
П. Делчева Физика
П. Лукова История
Ат. Иванов История
Ст. Димитрова История
К. Стоева Философия
Ж. Иванова Химия
М. Берк Химия
М. Пеева Биология
Р. Харитова Биология
Вен. Димитрова Икономика
Д. Ангелов Изобр.изкуство
Ем. Сярова Изобр.изкуство
П. Желязкова Изобр.изкуство
Ив. Стоянова Керамика
В. Антонова Музика
К. Арсов Музика
Н. Малакова Музика
Д. Ганев Акордеон
К. Стойкова Класическо пеене
М. Матева Пиано
М. Полихронова Пиано
М. Славова Пиано
Р. Духленска Пиано
Н. Краева Китара
П. Атанасова Народно пеене
М. Минков Физкултура
Ст. Стоев Физкултура
Ян. Динкова Педагогически съветник
Т. Иванова Библиотекар