• Учебна година 2001-2002

 

ДИРЕКТОР:  
А. Спасов История
   
ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР:  
Д. Гочев Физкултура
   
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
В. Атанасова Начален учител
Г. Русева Начален учител
Е. Петкова Начален учител
К. Баракова Начален учител
К. Гинева Начален учител
М. Арнаудова Начален учител
М. Петрова Начален учител
М. Пантелеева Начален учител
В. Маркова Бълг.език и литература
Д. Ганчева Бълг.език и литература
К. Петкова Бълг.език и литература
М. Щерева Бълг.език и литература
Св. Димитрова Бълг.език и литература
Т. Гонкова Бълг.език и литература
Т. Дялкова Бълг.език и литература
М. Попова Английски език
Т. Цветкова Английски език
Хр. Михайлова Английски език
Н. Начева Немски език
В. Панайотова Математика
К. Ангелова Математика
С. Велкова Математика
Т. Минкова Информатика и ИТ
В. Димитрова Физика
П. Делчева Физика
П. Лукова История
Ат. Иванов История
Ст. Димитрова История
Ж. Иванова Химия
М. Берк Химия
М. Пеева Биология
Р. Харитова Биология
Вен. Димитрова Икономика
Д. Ангелов Изобр.изкуство
Ем. Сярова Изобр.изкуство
П. Желязкова Изобр.изкуство
Ив. Стоянова Керамика
В. Антонова Музика
К. Арсов Музика
Н. Малакова Музика
Д. Ганев Акордеон
К. Стойкова Класическо пеене
Кр. Баракова Пиано
М. Матева Пиано
М. Полихронова Пиано
Р. Духленска Пиано
Ж. Ванчева Китара
Н. Краева Китара
П. Атанасова Народно пеене
М. Минков Физкултура
Ст. Стоев Физкултура
Ян. Динкова Педагогически съветник
Т. Иванова Библиотекар