• Учебна година 2003-2004

ДИРЕКТОР:  
А. Спасов История
   
ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР:  
Д. Гочев Физкултура
   
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
А. Назъров Нач.учител
Ант. Нушнарова Нач.учител
В. Атанасова Нач.учител
Г. Русева Нач.учител
Е. Петкова Нач.учител
К. Гинева Нач.учител
М. Арнаудова Нач.учител
М. Петрова Нач.учител
М. Пантелеева Нач.учител
В. Маркова Бълг.език и литература
Д. Ганчева Бълг.език и литература
К. Петкова Бълг.език и литература
М. Щерева Бълг.език и литература
М. Карабозова Английски език
М. Попова Английски език
Н. Палазова Английски език
Т. Цветкова Английски език
Хр. Михайлова Английски език
Н. Начева Немски език
В. Панайотова Математика
С. Велкова Математика
Т. Минкова Информатика и ИТ
В. Димитрова Физика
П. Делчева Физика
Ев. Янкова География
П. Лукова География
Ат. Иванов История
М. Берк Химия
М. Пеева Биология
Д. Ангелов Изобр.изкуство
Ем. Сярова Изобр.изкуство
П. Желязкова Изобр.изкуство
Ив. Стоянова Керамика
К. Арсов Музика
Д. Ганев Музика
К. Стойкова Класическо пеене
М. Матева Пиано
М. Полихронова Пиано
Н. Краева Китара
П. Атанасова Народно пеене
М. Минков Физкултура
Ст. Стоев Физкултура
Т. Иванова Библиотекар