• Учебна година 2006-2007

ДИРЕКТОР:  
А. Спасов История
   
ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР:  
К. Стойкова Музика
   
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
А. Назъров Нач.учител
В. Атанасова Нач.учител
Г. Русева Нач.учител
Е. Мехмед Нач.учител
Е. Петкова Нач.учител
К. Гинева Нач.учител
М. Косинкова Нач.учител
М. Кротнева Нач.учител
М. Пантелеева Нач.учител
Х. Мустафа Нач.учител
В. Маркова Бълг.език и литература
Д. Ганчева Бълг.език и литература
К. Петкова Бълг.език и литература
М. Щерева Бълг.език и литература
П. Димитрова Бълг.език и литература
М. Попова Английски език
Т. Цветкова Английски език
Хр. Михайлова Английски език
Н. Начева Немски език
В. Панайотова Математика
С. Велкова Математика
Т. Минкова Информатика и ИТ
В. Димитрова Физика
П. Делчева Физика
П. Лукова География
Ат. Иванов История
М. Берк Химия
М. Пеева Биология
Д. Ангелов Изобр.изкуство
Ем. Сярова Изобр.изкуство
И. Стоянов Изобр.изкуство
П. Желязкова Изобр.изкуство
Ив. Стоянова Керамика
К. Арсов Музика
Д. Ганев Музика
М. Матева Пиано
М. Полихронова Пиано
Н. Краева Китара
П. Атанасова Народно пеене
М. Минков Физкултура
Ст. Стоев Физкултура
Т. Иванова Библиотекар