• Учебна година 2007-2008

ДИРЕКТОР:  
А. Спасов История
   
ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР:  
К. Стойкова Музика
   
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
А. Назъров Начален учител
В. Атанасова Начален учител
Г. Русева Начален учител
Д. Камарева Начален учител
Е. Мехмед Начален учител
К. Гинева Начален учител
М. Косинкова Начален учител
М. Кротнева Начален учител
М. Пантелеева Начален учител
Х. Мустафа Начален учител
В. Маркова Бълг.език и литература
Д. Ганчева Бълг.език и литература
К. Петкова Бълг.език и литература
М. Щерева Бълг.език и литература
М. Попова Английски език
Т. Цветкова Английски език
Хр. Михайлова Английски език
Н. Начева Немски език
Г. Минчева Математика
С. Велкова Математика
Т. Минкова Информатика и ИТ
П. Налбантова Физика
П. Делчева Физика
Ев. Янкова География
П. Лукова География
Ат. Иванов История
М. Берк Химия
М. Пеева Биология
Д. Ангелов Изобр.изкуство
Ем. Сярова Изобр.изкуство
И. Стоянов Изобр.изкуство
Ив. Стоянова Керамика
К. Арсов Музика
Д. Ганев Музика
М. Матева Пиано
М. Полихронова Пиано
Н. Краева Китара
И. Идриз Китара
П. Атанасова Народно пеене
М. Минков Физкултура
Ст. Стоев Физкултура
Т. Иванова Библиотекар