• Учебна година 1982-1983

 • ДИРЕКТОР:  
  А. Ангелов Педагогика
     
  ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРИ:  
  Т. Дялкова Бълг.език и литература
  Е. Зарева Химия
     
  ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
  Ат. Андреева Начален учител
  В. Гогова Начален учител
  В. Демирева Начален учител
  Г. Ванева Начален учител
  Г. Панайотова Начален учител
  Г. Садулова Начален учител
  Ел. Тенева Начален учител
  Ел. Хаджийска Начален учител
  К. Баракова Начален учител
  К. Бояджиева Начален учител
  К. Гинева Начален учител
  М. Ангелова Начален учител
  М. Русинова Начален учител
  Н. Захариев Начален учител
  Н. Шекерова Начален учител
  Сл. Бойдева Начален учител
  Сн. Йорданова Начален учител
  Ст. Димитрова Начален учител
  Я. Бейчева Начален учител
  В. Танова Бълг.език и литература
  Д. Костова Бълг.език и литература
  Зл. Николова Бълг.език и литература
  К. Стамова Бълг.език и литература
  М. Мирчева Бълг.език и литература
  М. Щерева Бълг.език и литература
  Н. Ангелова Бълг.език и литература
  С. Зайкова Бълг.език и литература
  В. Димова Руски език
  Вен. Димитрова Руски език
  Кр. Кузева Руски език
  С. Бейсимова Руски език
  Ст. Ташева Руски език
  Цв. Манолова Руски език
  Ив. Колева Немски език
  Ан. Цветанова Математика
  В. Караянев Математика
  В. Панайотова Математика
  Д. Атанасова Математика
  М. Митрева Математика
  П. Терзиев Математика
  В. Димитрова Физика
  П. Делчева Физика
  Д. Каменова История
  М. Василева История
  Т. Цветкова История
  Ив. Нечева География
  Т. Малакова География
  Д. Аладжова Химия
  Ж. Канева Химия
  Д. Дукова Биология
  М. Кочева Биология
  Р. Харитова Биология
  Д. Ванев Изобр.изкуство
  Х. Атанасов Изобр.изкуство
  А. Силвестрова Музика
  В. Антонова Музика
  Сн. Полихронова Музика
  Ат. Петров Трудово обучение
  К. Харитов Трудово обучение
  Р. Орешков Трудово обучение
  Б. Карпузов Физкултура
  Здр. Пеева Физкултура
  П. Петков Физкултура
  Г. Ганчева Дружинен ръководител
  В. Христова Дружинен ръководител

 • Преподаватели