• Учебна година 1984-1985

 • ДИРЕКТОР:  
  А. Ангелов Педагогика
     
  ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРИ:  
  Т. Дялкова Бълг.език и литература
  Е. Зарева Химия
     
  ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
  Ат. Андреева Начален учител
  В. Гогова Начален учител
  В. Демирева Начален учител
  Г. Ванева Начален учител
  Г. Панайотова Начален учител
  Г. Садулова Начален учител
  Др. Григорова Начален учител
  Ел. Тенева Начален учител
  Ел. Хаджидимитрова Начален учител
  К. Баракова Начален учител
  К. Бояджиева Начален учител
  К. Гинева Начален учител
  К. Радева Начален учител
  М. Ангелова Начален учител
  М. Русинова Начален учител
  Н. Велкова Начален учител
  Н. Захариев Начален учител
  Н. Шекерова Начален учител
  П. Арнаудова Начален учител
  П. Бачийска Начален учител
  Сл. Бойдева Начален учител
  Сн. Йорданова Начален учител
  Ст. Димитрова Начален учител
  Я. Бейчева Начален учител
  Ант. Енева Бълг.език и литература
  В. Танова Бълг.език и литература
  Д. Костова Бълг.език и литература
  Зл. Николова Бълг.език и литература
  К. Стамова Бълг.език и литература
  М. Щерева Бълг.език и литература
  Н. Ангелова Бълг.език и литература
  С. Зайкова Бълг.език и литература
  Т. Гонкова Бълг.език и литература
  В. Димова Руски език
  Вен. Димитрова Руски език
  Л. Куманов Руски език
  С. Бейсимова Руски език
  Ст. Ташева Руски език
  Цв. Манолова Руски език
  Н. Начева Немски език
  Ан. Цветанова Математика
  В. Караянев Математика
  В. Куцкова Математика
  В. Панайотова Математика
  Д. Атанасова Математика
  М. Митрева Математика
  П. Терзиев Математика
  С. Велкова Математика
  Т. Станкова Математика
  В. Димитрова Физика
  П. Делчева Физика
  С. Накова Физика
  А. Каракехайова История
  Д. Каменова История
  М. Василева История
  Т. Цветкова История
  Ив. Нечева География
  Т. Малакова География
  М. Берк Химия
  Ж. Иванова Биология
  М. Кочева Биология
  Р. Харитова Биология
  Х. Атанасов Изобр.изкуство
  В. Антонова Музика
  Сн. Полихронова Музика
  Ат. Петров Трудово обучение
  Д. Аладжова Трудово обучение
  Ив. Зайчев Трудово обучение
  К. Харитов Трудово обучение
  Р. Орешков Трудово обучение
  Здр. Пеева Физкултура
  М. Минков Физкултура
  М. Момчилов Физкултура
  Г. Райков НВО
  Г. Ганчева Дружинен ръководител
  В. Христова Дружинен ръководител