• Учебна година 1985-1986

 • ДИРЕКТОР:  
  А. Ангелов Педагогика
     
  ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРИ:  
  Т. Дялкова Бълг.език и литература
  Д. Костова Бълг.език и литература
  Е. Зарева Химия
     
  ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
  Ат. Андреева  
  В. Гогова Начален учител
  В. Демирева Начален учител
  Г. Ванева Начален учител
  Г. Панайотова Начален учител
  Е. Соколова Начален учител
  Ел. Тенева Начален учител
  К. Баракова Начален учител
  К. Бояджиева Начален учител
  К. Гинева Начален учител
  К. Радева Начален учител
  М. Ангелова Начален учител
  М. Арнаудова Начален учител
  М. Русинова Начален учител
  Н. Велкова Начален учител
  Н. Шекерова Начален учител
  П. Арнаудова Начален учител
  П. Бачийска Начален учител
  Сн. Йорданова Начален учител
  Я. Бейчева Начален учител
  Ант. Енева Бълг.език и литература
  Д. Ганчева Бълг.език и литература
  Зл. Николова Бълг.език и литература
  Ир. Юнчова Бълг.език и литература
  К. Стамова Бълг.език и литература
  М. Толева Бълг.език и литература
  М. Щерева Бълг.език и литература
  Р. Александрова Бълг.език и литература
  С. Зайкова Бълг.език и литература
  Т. Гонкова Бълг.език и литература
  В. Димова Руски език
  Вен. Димитрова Руски език
  П. Петкова Руски език
  С. Симова Руски език
  Ст. Ташева Руски език
  Цв. Манолова Руски език
  Н. Начева Немски език
  Р. Дамянова Френски език
  Ан. Цветанова Математика
  В. Панайотова Математика
  К. Ангелова Математика
  М. Митрева Математика
  О. Башев Математика
  Р. Любенова Математика
  С. Велкова Математика
  Т. Минкова Математика
  В. Димитрова Физика
  П. Делчева Физика
  С. Накова Физика
  Д. Каменова История
  М. Василева История
  Ст. Димитрова История
  Т. Цветкова История
  Ив. Нечева География
  Т. Малакова География
  М. Берк Химия
  Ж. Иванова Биология
  М. Пеева Биология
  Р. Харитова Биология
  Х. Атанасов Изобр.изкуство
  В. Антонова Музика
  Д. Славов Музика
  Сн. Полихронова Музика
  Ат. Петров Трудово обучение
  Д. Аладжова Трудово обучение
  Ив. Зайчев Трудово обучение
  К. Харитов Трудово обучение
  Р. Орешков Трудово обучение
  Здр. Пеева Физкултура
  М. Минков Физкултура
  П. Петков Физкултура
  Р. Алексанян Физкултура
  Ст. Стоев НВО
  Г. Ганчева Дружинен ръководител

 • Преподаватели