• Учебна година 1986-1987

  ДИРЕКТОР:  
  А. Ангелов Педагогика
     
  ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРИ:  
  Т. Дялкова Бълг.език и литература
  Д. Костова Бълг.език и литература
  Е. Зарева Химия
     
  ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
  В. Гогова Начален учител
  В. Демирева Начален учител
  В. Иванова Начален учител
  Г. Ванева Начален учител
  Г. Панайотова Начален учител
  Е. Соколова Начален учител
  Ел. Тенева Начален учител
  К. Баракова Начален учител
  К. Гинева Начален учител
  К. Радева Начален учител
  М. Арнаудова Начален учител
  М. Русинова Начален учител
  Н. Велкова Начален учител
  Н. Димитрова Начален учител
  Н. Шекерова Начален учител
  П. Арнаудова Начален учител
  П. Бачийска Начален учител
  Сн. Йорданова Начален учител
  Я. Бейчева Начален учител
  В. Маркова Бълг.език и литература
  Д. Ганчева Бълг.език и литература
  Ем. Владева Бълг.език и литература
  Зл. Николова Бълг.език и литература
  Ир. Юнчова Бълг.език и литература
  К. Стамова Бълг.език и литература
  М. Толева Бълг.език и литература
  М. Щерева Бълг.език и литература
  Р. Александрова Бълг.език и литература
  С. Зайкова Бълг.език и литература
  Т. Гонкова Бълг.език и литература
  В. Димова Руски език
  Вен. Димитрова Руски език
  П. Петкова Руски език
  С. Симова Руски език
  Ст. Ташева Руски език
  Цв. Манолова Руски език
  Н. Начева Немски език
  Р. Дамянова Френски език
  Ан. Цветанова Математика
  В. Панайотова Математика
  К. Ангелова Математика
  О. Башев Математика
  Р. Любенова Математика
  С. Велкова Математика
  Т. Запрянова Математика
  Т. Минкова Математика
  В. Димитрова Физика
  П. Делчева Физика
  С. Накова Физика
  Д. Каменова История
  М. Василева История
  Ст. Димитрова История
  Ив. Нечева География
  Т. Малакова География
  М. Берк Химия
  Ж. Иванова Биология
  М. Пеева Биология
  Р. Харитова Биология
  Х. Атанасов Изобр.изкуство
  В. Антонова Музика
  Д. Славов Музика
  Сн. Полихронова Музика
  Ат. Петров Трудово обучение
  Г. Ганчева Трудово обучение
  Д. Аладжова Трудово обучение
  Ив. Зайчев Трудово обучение
  К. Харитов Трудово обучение
  Р. Орешков Трудово обучение
  Здр. Пеева Физкултура
  М. Минков Физкултура
  П. Петков Физкултура
  Р. Алексанян Физкултура
  Ст. Стоев НВО
  М. Димитрова Дружинен ръководител
  Ц. Тодорова Дружинен ръководител
 • Преподаватели