• ОБЩ ГРАФИК ПРОЕКТ Подкрепа за успех


 •  

  eTwinning е общност на училищата в Европа.

   

   Тя предлага платформа за педагози , които работят в училище в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа Учениците от СУ "Владимир Димитров - Майстора" от няколко години работят по проекти в платформата еTwinning.Вече имат един награден проект с национален и европейски знак за качество. Знаците за качество се връчват на учители и училища с отлични еTwinning проекти.Те показват,че проектът е достигнал определено ниво от националния и европейския стандарт. Тази година учениците от 2рите класове работят по проекта MAX'S FIRST ENGLISH. Проектът се основава на преподаването и изучаването на английски език с талисман ( кучето Макс ), към различни училища в Европа. Използвайки талисмани и забавни методи на преподаване насърчаваме децата към изучаване на английския език,те научават различни култури на страните партньори и стават по-толерантни към културните различия.                                                                           
  maxsfirstenglish.blogspot.com

   

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА”

   

  Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове.

                                                                                                 

                                                      

   

   ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  2007 – 2013 г.

   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

   МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

  “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

  ПРОЕКТ

  „МОЕТО УЧИЛИЩЕ – МЯСТО ЗА ИЗЯВА”

   

   

   

  Посещение на участници в клуб “Млад журналист” в местна телевизия ”Родопи нет”

   

  На 22 април 2010година ученици участващи в клуб “Млад журналист”, част от проект ”Моето училище - място за изява” финансиран от Европейския социален фонд, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и Министерство на образованието, младежта и науката посетихме местната телевизия “Родопи нет”. В телевизионното студио ни посрещна много радушно и гостоприемно младата водеща на новините Галина Кючукова, която ни запозна с екипа на телевизията. Тя ни показа студиото, в което се правят записите – обширно, с микрофони, камера и различни технически приспособления. След като зададохме въпроса как се създава едно предаване, водещата ни разказа, че екипът на телевизията предварително записва новините, предварително прави репортажите и след това ги излъчва. Попитахме младата журналистка дали обича професията си и тя отговори, че я обича и затова работи с такъв ентусиазъм. Разказа ни колко е интересна нейната работа- контактите с  различни хора, запознанствата с нови неща, всичко това обогатява и се научават много интересни факти. На въпроса кое затруднява работата им , Галина Кючукова отговори, че и е много неприятно да отразява в материал човешка трагедия- катастрофи, изоставени деца, изоставени възрастни хора. Тя сподели, че това не е толкова трудно, колкото неприятно, покъртително.След този разговор водещата ни покани в апаратната, където видяхме как изглеждат новини заснети в студиото, видяхме предаване излъчено предния ден. Беше ни много интересно.Благодарихме за топлото посрещане на екипа на телевизия “Родопи нет”, а те ни обещаха, че ще ни посетат в училище и ще направят репортаж за нас - младите журналисти.

                                                                                                 Клуб “Млад журналист”

   

  Нашето посещение във вестник “Арда нюз”

   

   В рамките на проект “Моето училище – Място за изява” финансиран от Европейския социален фонд, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” и Министерството на образованието , младежта и науката, ние, участниците в клуб “Млад журналист” от СОУ “Владимир Димитров- Майстора” имахме възможността на 15 април 2010година да посетим редакцията на вестник “Арда нюз”. Журналистите, които работят в този вестник ни посрещнаха много радушно, проявиха изключително внимание към нас. Срещата беше много интересна, защото попаднахме в  творческа и непозната среда.

  Естествено, водени от любопотството си, ние зададохме нашия първи въпрос- как се създава един вестник. Журналистите ни разказаха, че всеки един работещ там има поставена задача. Един отговаря за новините и спорта, друг търси и публикува информация за културни събития, трети пише статии свързани с образователни проблеми. Работата на всички е екипна, има дори специалист, който оформя графичния дизайн на вестника. След като всичко е събрано като материал , главният редактор определя кои събития ще се включат във определения брой. Готовият вестник се изпраща в град София, печата се и на следващия ден се разпространява. И разбира се всичко това се случва един ден преди да се издаде вестника.

  Журналистите посочиха, че черпят информация от различни източници. За рубриката “Крими” се вземат сведения от самата полиция. Когато искат да разгледат социален проблем, журналистите посещават различни институции. Например скоро те са черпили данни от Статистическо бюро и са публикували информация за раждаемостта и смъртността в Област Кърджали. Оказва се , че смъртността в нашата област е една от най-високите в страната. Това вече е новина.  Най- малката възраст на раждаемост в областта е 14 години, а най-възрастната майка е на 45 години.

  Зададохме и друг въпрос, чийто отговор много ни интересуваше – как журналистите откриват интересните новини. Те споделиха, че интересната информация достига до тях чрез пощата, чрез сътрудниците , които работят към вестника.  А и самите журналисти често пътуват до обявени за провеждане събития, проучват, правят анкети. Пътуват из цялата област, страната и чужбина. Но най-важното е, споделиха те, информацията да е точна,   достоверна, трябва много да се внимава, за да се открие интересното събитие и да се акцентува на него.

  А кое ли е най- интересното в работата на журналистите от вестник “Арда нюз”? За тях това е новината, нейното търсене и самото и написване. Интересно за тях е и това, че не седят на едно място, имат възможност да посещават различни места – села, градове, държави, срещат се и с много,  различни хора. Те слушат различни истории и задължително правят снимки. Добрият журнолист трябва да може да прави и хубави снимки.

  Попитахме журналистите кое най-много ги затруднява в работата им. Те отговориха искрено, че това е информацията за събития, на които не са били свидетели. Трудност за тях е и това, че понякога трябва материалът да бъде много бързо написан, трудност е донякъде липсата на време.

  В редакцията на вестник “Арда нюз” ние се запознахме с поетесата Расмие Мюмюн, която има много стихотворения публикувани дори в международни сборници. Тя сподели, че още като ученичка е правила своите първи опити за публикуване на информация в различни вестници и ни каза, че и ние можем още от сега, ако имаме интерес да започнем да правим свои първи журналистически материали.

  Всички работещи в редакцията на вестник “Арда нюз” обичат своята професия и това наистина пролича. Те отговаряха на нашите въпроси с желание и ентусиазъм, показаха ни много неща и след тази интересна и ползотворна среща самите ние заобичахме тази интересна професия – журналист.

  Клуб “Млад журналрист” благодари за съдействието на екипа на вестника -Недялка Живанова, Ресмие Мюмюн, Гюнер Шукри и Айтен Челебиева.

                                                                                                 Клуб “Млад журналист”

   

  СОУ “Владимир Димитров – Майстора” град Кърджали се включи в кампанията “Подай ръка – бъди толерантен”

   

  За осемнадесета поредна година Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН “към Министерство на здравеопазването, Програмата на ООН за ХИВ/СПИН и коалиця Антиспин организират инициативи по повод Международния ден за съпричасност със засегнатите от СПИН.

  По традиция Международният ден за съпричастност със засегнатите от СПИН се отбелязва всяка година в третата неделя от месец май. В световен мащаб на този ден стотици хиляди хора от 1200 организации в 115 страни участват в това събитие.

  На 19 май 2010 година в СОУ”Владимир Димитров - Майстора” град Кърджали във връзка със световния ден за възпоменание на жертвите от СПИН, съвместно с РИОКОЗ  - Кърджали и БМЧК, ученици и учители се хванаха за ръце и направиха дълга верига в знак на толерантност към болните от СПИН под мотото “Подай ръка за толерантост” – участваха 312 ученици и 28 учители.           

                                                                               Петя Начева,Веселина Тонкова

                                                                                                 Клуб “Млад журналист”

   

  Обратно нагореОбратно нагоре